IMG_2205.jpg
IMG_2334.jpg
kaikki voittaa.jpg
hyödyt.jpeg
onnellisuus.jpg
IMG_2014.jpg
luovuusvärit.jpeg
IMG_2399.jpg
joylla contact.jpg
IMG_1957.jpg
IMG_2205.jpg

Positive psychology practitioner


SCROLL DOWN

Positive psychology practitioner


Positiivisen psykologian koulutusta suomessa!

Suomen ensimmäiset Positive Psychology Practitioner -koulutukset ovat vihdoin täällä! Koulutukset järjestävät yliopistollista täydennyskoulutusta tarjoavat organisaatiot ja Joylla. Koulutusten opiskelukieli on suomi.


Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka keskittyy hyvinvoinnin, vahvuuksien ja kukoistuksen edistämiseen ja tutkimiseen. Koulutus tarjoaa teoreettista taustaa sekä tutkittuja työkaluja ja menetelmiä tiedon soveltamiseksi omassa työssä ja elämässä.

Koulutuksessa perehdymme positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, tutustumme useihin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin. Koulutuksen sisältö pohjautuu Martin Seligmanin kehittämään tunnettuun hyvän elämän ja kukoistuksen täydennettyyn kehykseen:

Kukoistuksen kehys.png
IMG_2334.jpg

Tavoitteet


Tavoitteet


mitkä ovat tämän positiivisen psykologian koulutuksen tavoitteet?

Koulutus antaa vankan teoreettisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltamiseen. Positiivisen psykologian harjoitukset ja työkalut toimivat loistavasti esimerkiksi valmennustyökaluina, opetuksessa ja henkilöstön kehittämisessä. Koulutus tarjoaa lisäksi tilaisuuden soveltaa opittuja asioita ja harjoitteita omaan elämään.

kaikki voittaa.jpg

Kenelle?


Kenelle?


kenelle tämä positiivisen psykologian koulutus sopii?

Positive Psychology Practitioner -koulutuksesta on erityisesti hyötyä ihmissuhdetyön ammattilaisille.

Tämä on erinomainen täydennyskoulutus muun muassa kasvatus-, terveys- ja sosiaalialojen ammattilaisille sekä esimiehille, valmentajille, HR-ammattilaisille, työnohjaajille ja psykologeille. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempia psykologian opintoja. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita (tosin paikkoja on rajoitettu määrä).
 

hyödyt.jpeg

Hyödyt


Hyödyt


miten sinä hyödyt tästä positiivisen psykologian koulutuksesta?

Sinusta tulee positiivisen psykologian teorian, tieteen ja työkalujen asiantuntija

Pystyt hyödyntämään Kukoistuksen kehystä yksilöiden, organisaatioiden ja yhteisöjen avustamiseen

Saat erinomaisia työkaluja kokonaisvaltaisen hyvinvointisi edistämiseen

Ymmärrät miten positiivisen psykologian harjoittajat hyödyntävät alan mittareita ja työkaluja työssään

Saat työkaluja omien harjoituksien ja työkalujen kehittämiseen ja mittaamiseen

Saat todistuksen Positive Psychology Practitioner -täydennyskoulutuksesta

Pääset ensimmäisten joukossa mukaan kannustavaan Positive Psychology Practitioner -verkostoon

onnellisuus.jpg

Sisältö


Sisältö


positiivisen psykologian koulutuksen sisältö

JOHDANTO POSITIIVISEEN PSYKOLOGIAAN


MYÖNTEISYYS
Tässä osiossa perehdymme siihen, miten myönteiset tunteet vaikuttavat hyvinvointiin. Käymme myös läpi negatiivisten tai epämukavien tunteiden merkitystä ja käsittelyä. Aiheina muun muassa tunnetaidot, onnellisuus, kiitollisuus ja optimismi.


UPPOUTUMINEN
Tässä osiossa perehdymme siihen, millaiset ovat ideaalit olosuhteet uppoutumiselle. Käymme myös läpi uppoutumisen vaikutuksia hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa flow-tila, työn imu ja vahvuudet.


IHMISSUHTEET
Tässä osiossa käymme läpi hyvien ja merkityksellisten ihmissuhteiden rakentamista ja ylläpitoa. Perehdymme myös ihmissuhteiden vaikutuksiin hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa altruismi ja ystävällisyys, ihmissuhteiden laatu, yksinäisyys ja rakkaus.


MERKITYS
Tässä osiossa perehdymme merkityksen kokemukseen ja tähän vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi käsittelemme positiivisen psykologian toista aaltoa ja elämän varjopuolen merkitystä. Aiheina muun muassa tarkoitus, intohimo, merkityksellinen työ ja elämä sekä haltioituminen ja transsendenssi.


AIKAANSAAMINEN
Tässä osiossa käymme läpi erilaisia aikaansaamiseen liittyviä teemoja. Käsittelemme esimerkiksi sitä, miten saavuttaa omia päämääriään ja samalla olla itselleen armollinen. Aiheina muun muassa motivaatio, mindsetit, tavoitteet, itsemyötätunto, päättäväisyys ja sisu.


ELINVOIMAISUUS
Tässä osiossa käsittelemme kehon ja mielen yhteyttä. Tämä yhteys jää joskus hyvinvointimallien ulkopuolelle, mutta koemme tämän tärkeäksi osaksi kukoistusta ja yhä useammat tutkimukset tukevat tätä yhteyttä. Aiheina muun muassa liikunta, ravinto, uni, mindfulness ja stressi.


YHTEENVETO JA LOPPUTÖIDEN ESITTELY

 

Pääkouluttajat

 Netta Lehtonen Co-Founder, Joylla  Soveltavan positiivisen psykologian maisteri (MAPP) ja kauppatieteiden kandidaatti (KTK), valmentaja, avustava luennoitsija ja module tutor (Applied Positive Psychology and Coaching Psychology, University of East London)  netta( at )joylla.com

Netta Lehtonen
Co-Founder, Joylla

Soveltavan positiivisen psykologian maisteri (MAPP) ja kauppatieteiden kandidaatti (KTK), valmentaja, avustava luennoitsija ja module tutor (Applied Positive Psychology and Coaching Psychology, University of East London)

netta( at )joylla.com

 Paulina Piippo Co-Founder, Joylla  Soveltavan positiivisen psykologian maisteri (MAPP), DI (tietojohtaminen) ja valmentaja  paulina( at )joylla.com

Paulina Piippo
Co-Founder, Joylla

Soveltavan positiivisen psykologian maisteri (MAPP), DI (tietojohtaminen) ja valmentaja

paulina( at )joylla.com

Lisäksi koulutuksen verkkomateriaaleja täydentävät vierailevat asiantuntijat.

IMG_2014.jpg

Suoritustapa


Suoritustapa


mitä positiivisen psykologian koulutukseen sisältyy?

Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan kahden päivän jaksoissa noin kuukauden välein. Lähijaksojen lisäksi opintoihin sisältyy verkkomateriaalien opiskelua, kirjallisuuteen tutustumista sekä lopputyön tekeminen valinnaisesta aiheesta. Opintojen laskennallinen laajuus on 20 opintopistettä, joten sinulla on mahdollisuus hakea aikuiskoulutustukea.

Koulutus on Suomen positiivisen psykologian yhdistyksen suosittelema.

Toteutamme koulutuksen myös verkkokoulutuksena, jolloin voit opiskella missä vaan ja milloin vaan! 

luovuusvärit.jpeg

20 opintopistettä


20 opintopistettä


Mahdollisuus aikuiskoulutustukeen? 

Mikäli haluat opintovapaalle ja koulutus lisää tai täydentää ammatillista osaamistasi, sinun kannattaa tarkistaa Koulutusrahastosta oikeutesi aikuiskoulutustukeen. Järjestämme koulutuksen yhteistyössä kesäyliopistojen kanssa ja opintopisteitä kertyy runsas kolme kuussa. Koulutuksen osalta tuen edellytysten pitäisi siis täyttyä. 

Opintopisteiden hyödyntäminen opinnoissa?

Mikäli opiskelet yliopistossa tutkintoa tai aloitat opinnot myöhemmin, kannattaa tiedustella opintopisteiden korvaavuudesta omalla laitoksellasi. Moniin opintokokonaisuuksiin liittyy vapaavalintaisia opintoja ja positiivisen psykologian osaamisesta on uskoaksemme hyötyä alla kuin alalla.

IMG_2399.jpg

Alkavat koulutukset


Alkavat koulutukset


Alkavat Positive psychology practitioner -koulutukset

verkkokoulutus 

1.3.2018 - 30.9.2018

Järjestämme koulutuksen yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa. Voit tutustua koulutukseen täältä.

Verkkokoulutuksen sisältö koostuu videoista, tehtäväkirjoista ja muusta materiaalista, joita voi opiskella oman tahtiin. Lisäksi järjestämme yhteisen verkkotapaamisen kuukausittain, joista lähetämme tallenteen. Verkkotapaamiset pidetään klo 18-20 seuraavina päivinä:

Ke 28.3.2018
Ke 25.4.2018
Ke 30.5.2018
Ke 27.6.2018
Heinäkuussa kesäloma
Ke 29.8.2018
Ke 26.9.2018

Hinta pilottikoulutukselle 2400 euroa.

Koulutuksen voi halutessaan maksaa neljässä erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Loput kolme erää laskutetaan koulutuksen alkamisen jälkeen noin puolentoista kuukauden välein.


Kouvola

15.5.2018 - 14.11.2018

Järjestämme koulutuksen yhteistyössä Kymenlaakson kesäyliopiston kanssa. Voit tutustua koulutukseen täältä.

Koulutuspäivät ovat klo 9-16.

Ti - ke 15. - 16.5.2018
Ti - ke 12. - 13.6.2018
Heinäkuussa kesäloma
Ti - ke 21 - 22.8.2018
Ti - ke 11. - 12.9.2018
Ti - ke 9. - 10.10.2018
Ti - ke 13. - 14.11.2018

Hinta 2 500 euroa.
Koulutus laskutetaan neljässä erässä.


HELSINKI

8.6.2018 - 1.12.2018

Järjestämme koulutuksen yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston kanssa. Voit tutustua koulutukseen täältä.

Pe - la 8. - 9.6.2018
Heinäkuussa kesäloma
Pe - la 17. - 18.8.2018
Pe - la 7. - 8.9.2018
Pe - la 5. - 6.10.2018
Pe - la 2. - 3.11.2018
Pe - la 30.11 - 1.12.2018


Hinta 2 500 euroa.


Tampere

4.9.2018 - 6.2.2019

Järjestämme koulutuksen yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa. Voit tutustua koulutukseen täältä.

Koulutuspäivät ovat klo 9-16.

Ti - ke 4. - 5.9.2018
Ti - ke 2. - 3.10.2018
Ti - ke 30. - 31.10.2018
Ti - ke 27. - 28.11.2018
Ti - ke 8. - 9.1.2018
Ti - ke 5. - 6.2.2018

Hinta 2 500 euroa.
Koulutus laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä.


Oulu

11.10.2018 - 15.3.2019

Järjestämme koulutuksen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Voit tutustua koulutukseen täältä.

Koulutuspäivät ovat klo 9-16.

To - pe 11. - 12.1o.2018
To - pe 15. - 16.11.2018
To - pe 13. - 14.12.2018
To - pe 17. - 18.1.2019
To - pe 14. - 15.2.2019
To - pe 14. - 15.3.2019

Hinta 2 500 euroa.
Koulutus laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä tai sopimuksen mukaan.


YHTEISTYÖSSÄ

hskylogo.png
pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto logo.jpeg
tampereen kesäyliopisto.png
kymenlaakson kesäyliopisto logo.PNG
joylla contact.jpg

Tarvitsetko apua?


Tarvitsetko apua?


Onko sinulla kysyttävää? Laita viestiä osoitteeseen info@joylla.com niin autamme sinua eteenpäin!

Tässä vielä muutama usein kysytty kysymys:

Millaisella taustalla koulutukseen voi lähteä mukaan?

Koulutukseen ei ole määrättyjä pohjakoulutusvaatimuksia eikä koulutus edellytä aiempia psykologian opintoja. Tärkeintä on motivaatio ja halu oppia.

Mikä on koulutuksen opiskelukieli?

Koulutuksen opiskelukieli on suomi. Lisäämme materiaaleihin myös englanninkielisiä artikkeleita ja kirjoja, mutta nämä eivät kuulu pakolliseen aineistoon. Suuri osa kirjoista löytyy myös suomeksi.

Millainen on koulutuksen työmäärä?

Koulutuksen laskennallinen työmäärä on 20 opintopistettä. Koulutuspäivien välissä verkkoon tulee esimerkiksi videoita, lukemista ja tehtäviä. Lisäksi koulutukseen kuuluu lopputyö. Arvio on, että koulutukseen kannattaa varata noin 5-10 tuntia viikossa. Mitä enemmän itse panostaa, sitä enemmän koulutuksesta saa irti.

IMG_1957.jpg

Ilmoittaudu


Ilmoittaudu


Tervetuloa positiivisen psykologian asiantuntijaksi!

Tutustu ja ilmoittaudu koulutuksiin:

HINTA

Koulutuksen hinta on 2 500 euroa.