Positiv psykologi är ett delområde inom psykologin som koncentrerar sig på välmående, styrkor och främjande av blomstring. Meningen med positiv psykologi är att komplettera den traditionella psykologin, inte ersätta den. Även om det är väldigt viktigt att forska i svårigheter, motgångar och sjukdomar, är frånvaro av illamående inte samma sak som välmående. Därför är det viktigt att forska också i välmående så att vi kan utvecklas och blomstra upp. Positiv psykologi baserar sig på en uppfattning om att människor vill utveckla sina styrkor och leva ett meningsfullt och fulländat liv.