Näin ASIAKKAAmme Kertovat Meistä
 

tatukoistinen.jpg
Joyllan monipuolisista ja edukseen erottuvista valmennusvaihtoehdoista räätälöitiin yrityksemme tarpeisiin kokonaisuus, jonka tuloksena saimme työkaluja growth mindsetin edistämiseen sekä sinnikyyden ja resilienssin haltuunottamiseen. Myös ihmisten välistä vuorovaikutusta käsiteltiin näkökulmasta, kuinka ottajien, tasaajien ja antajien tieteestä voi oppia paremmaksi vuorovaikuttajaksi. Valmennus oli nykyaikaista, osallistavaa ja asiantuntevaa. Netan ja Paulinan presentaatio loi ilmapiirin, jossa keskustelu oli avointa ja merkityksellistä.
— Tatu Koistinen, toimitusjohtaja, Bonusway
referenssi
Markkinointiviestinnän tiimimme osallistui vahvuudet voimavarana -työpajaan. Pidimme kovasti siitä, että saimme käydä inspiroivia ja innostavia keskusteluja ryhmänä ja pohtia toistemme vahvuuksia yhdessä. Koemme, että workshop antoi meille valmiudet ottaa tiimin jäsenten vahvuudet enemmän huomioon jokapäiväisessä työssä. Työskentely paransi tiimin jo entuudestaan hyvää henkeä. Työpaja oli sopiva sekoitus teoriaa ja keskustelua. Voimme suositella tätä myös muille työyhteisöille, joissa tehdään töitä tiiminä.
— Miia Kotapalo, osakas, johtaja, Miltton
sipoo.png
Sipoon kunnassa kiky-päivänä 2017 opettajille ja rehtoreille pidetty koulutuspäivä oli onnistunut. Joylla Oy:n vetämät työpajat suomeksi ja ruotsiksi olivat mielenkiintoiset ja aiheuttivat osallistujissa hyvää kuhinaa ja kokemusten vaihtoa. Erittäin asiantunteva esitys. Uutta, selkeää ja perusteltua tutkimustietoa, josta osallistujat saivat vahvistusta omalle työlle.
— Työpajaosallistujien ja opetustoimen kokemus
suositus
Paulina ja Netta ovat itse varsinaisia positiivisen psykologian ruumiillistumia. Heidän asiantuntemuksensa ja iloinen esiintymisensä tempaisi mukaansa ja Vahvuudet voimavarana –workhshop pisti todella miettimään omaa suhtautumista työhön sekä omia vahvuuksia ja sitä, pääseekö niitä hyödyntämään arjessa. On houkutteleva ajatus, että arkisen puurtamisen ja heikkouksien etsimisen sijaan työpäivänsä voisi viettää omiin vahvuuksiinsa keskittyen ja työn imusta nauttien. Workshopista saa paljon irti ihan yksilötasollakin, mutta ainakin meidän tapauksessamme positiivisen psykologian parissa vietetty iltapäivä oli myös ihmisiä yhdistävä ja tiimihenkeä entisestään parantava kokemus. Vahvuuksien ja työn imun syvällisempi ymmärtäminen on hedelmällistä yhtälailla yrityksen johdolle kuin kullekin työntekijälle henkilökohtaisella tasolla.
— Johanna Alho, Marketing Manager, Golf GameBook
Suosittelija Mikaela Perheyritysten liitosta.png
Joylla piti perheyritysten liiton jatkajapolvelle Vahvuudet voimavarana -työpajan. Pohdimme omia vahvuuksiamme yhdessä parin kanssa ja saimme paljon hyvää materiaalia kotiin vietäväksi. Netta ja Paulina on hyvä pari, fiilis oli positiivinen ja aihe todella kiinnostava.
— Mikaela Wikström, tapahtumakoordinaattori, Perheyritysten liitto
referenssi
Coaching-jakso auttoi minua selvittämään, mille elämän osa-alueelle kaipasin kaikista eniten muutosta. Itse keskityin valmennusjakson aikana uratavoitteideni saavuttamiseen ja asetin itselleni viikoittaisia välitavoitteita ja kotiläksyjä. Itselleni suurin kehitys tapahtui siinä, että ymmärsin, että omien unelmiensa saavuttamiseksi on tärkeää ottaa pieniä askelia, niin tavoite ei yhtäkkiä enää tunnukaan niin kaukaiselta ja saavuttamattomalta. Asetin toukokuussa itselleni tavoitteen saada uusi, innostava työ syyskuussa. Marraskuusta lähtien olen työskennellyt nopeasti kasvavassa startupissa ja olen todella iloinen, että coaching auttoi minua ottamaan tämän askeleen eteenpäin urallani.
— Jenni Mäkelä, Business Development Manager
suositus
Coaching-jakso tarjosi tilaisuuden arvioida eri elämänalueitani ja pohtia, millaisia askeleita voin ottaa tässä ja nyt suuriltakin tuntuvien unelmieni saavuttamiseksi. Viikoittaisten tapaamisten ja pienten välitavoitteiden ansiosta koin, että sain heti otettua konkreettisia askeleita eteenpäin. Sain jakson aikana tukea ja sparrausta tavoitteideni eteenpäinviemiseen. Se rohkaisi luomaan pitkän tähtäimen suunnitelman, jota olen seurannut coaching-jakson jälkeenkin. Suosittelen coachausta kaikille, jotka haluavat muuttaa elämäntilannettaan mutteivät ehkä tiedä, mistä lähteä liikkeelle.
— Inka Vettenranta, viestintäkonsultti
tytti.jpg
Ihan mieletön valmennus! Sain isosti apua mieltäni askarruttaneisiin haasteisiin työrintamalla. Netta on kannustava, innostava ja osaava coach, ja voin lämmöllä suositella valmennusta ihan jokaiselle! Joka kerralla lopetin session motivoitunein mielin ja valmiina kohtaamaan jokaisen haasteen mitä vastaan tulee hyvillä mielin. Positiivinen kokemus!
— Tytti
Paulina on valmentajana kuunteleva ja kysyvä. Hyvin valitut harjoitteet haastoivat pohtimaan omia toiveita ja tavoitteita. Jokaisella valmennuskerralla koin oivalluksia ja tein konkreettisia suunnitelmia, joiden mukaan myös etenin. Valmennus oli erityisen hyödyllistä niissä asioissa, missä koin vaikeutta edetä itsenäisesti. Tämä 10 kerran valmennus vei minua huimia harppauksia eteenpäin työelämän suunnitelmissani!
— Satu, psykoterapeutti, kouluttaja, valmentaja
Suosittelen lämpimästi Paulinaa valmentajaksi / mentoriksi jokaiselle, joka haluaa tuloksia ja toteuttaa unelmia silloinkin, kun oma tilanne on vaikea. Paulinan tietotaito ja kyky aitoon välittävään dialogiin ja vuorovaikutukseen, joka kantaa ja luo nostetta ja avaa uusia ovia on hyvin poikkeuksellinen.
— Tuija
20180827_190031.jpg
Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus on antanut tutkimustietoa monesta itseä kiinnostaneesta aiheesta, jotka osoittautuivatkin positiiviseen psykologiaan kuuluviksi. Kukoistuksen kehyksen osa-alueet nivoutuvat yhteen kokonaisuudeksi, jota on helppo sisäistää käytännön harjoituksin. Olen nauttinut tästä kokonaisvaltaisen ajattelun kauneudesta.

Oma arki on keventynyt erilaisten harjoitusten avulla. Harjoitukset ovat auttaneet tiedostamaan syvemmin omia vahvuuksiani ja tapaani toimia. Olen jakanut oppimaani mm. työpaikalla sekä soveltaen asiakkaiden kanssa, jotka ovat vanhuksia.

Olen oppinut uusia työkaluja. Työni kannalta itsemyötätuntoharjoitukset sekä työn imun ja flown oivaltaminen ovat tärkeitä asioita. Haluan jakaa tätä tietoa eteenpäin oman alani eli sosiaali-, kasvatus- ja terveysalan työntekijöille. Olen saanut myös uuden kipinän psykologian opintoihin sekä kiinnostuksen valmentajan tai mindfulness-ohjaajan opintoihin.

Parasta Joyllan koulutuksessa ovat olleet monipuolinen asiasisältö ja materiaali, käytännönläheisyys, mukaansatempaavat ja luontevat luennoitsijat sekä verkko-opintomahdollisuus.
— Irene Hursti, sosionomi-lähihoitaja