IMG_2205.jpg
IMG_2334.jpg
kaikki voittaa.jpg
hyödyt.jpeg
onnellisuus.jpg
IMG_2014.jpg
luovuusvärit.jpeg
IMG_2399.jpg
joylla contact.jpg
IMG_1957.jpg
IMG_2205.jpg

Positive psychology practitioner


SCROLL DOWN

Positive psychology practitioner


Positiivisen psykologian koulutusta suomessa!

Suomen ensimmäiset Positive Psychology Practitioner -koulutukset ovat vihdoin täällä! Koulutukset järjestävät yliopistollista täydennyskoulutusta tarjoavat organisaatiot ja Joylla. Koulutusten opiskelukieli on suomi.

Käy katsomassa ilmainen luentomaistiainen koulutuksesta täältä.


Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka keskittyy hyvinvoinnin, vahvuuksien ja kukoistuksen edistämiseen ja tutkimiseen. Koulutus tarjoaa teoreettista taustaa sekä tutkittuja työkaluja ja menetelmiä tiedon soveltamiseksi omassa työssä ja elämässä.

Koulutuksessa perehdymme positiivisen psykologian teoriaan ja tieteeseen, tutustumme useihin tutkittuihin mittareihin sekä tieteellisesti todennettuihin harjoituksiin. Koulutuksen sisältö pohjautuu Martin Seligmanin kehittämään tunnettuun hyvän elämän ja kukoistuksen täydennettyyn kehykseen:

 Positiivinen psykologia, kukoistuksen kehys, Myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkitys, aikaansaaminen, elinvoimaisuus. Joylla
IMG_2334.jpg

Tavoitteet


Tavoitteet


mitkä ovat tämän positiivisen psykologian koulutuksen tavoitteet?

Koulutus antaa vankan teoreettisen taustan ja valmiudet positiivisen psykologian soveltamiseen. Positiivisen psykologian harjoitukset ja työkalut toimivat loistavasti esimerkiksi valmennustyökaluina, opetuksessa ja henkilöstön kehittämisessä. Koulutus tarjoaa lisäksi tilaisuuden soveltaa opittuja asioita ja harjoitteita omaan elämään.


 Mari Sarajärvi, positiivinen psykologia
Olen todella tyytyväinen päätökseeni lähteä Positive Psychology Practitioner -koulutukseen. Halusin syventää tietämystäni positiivisen psykologian alueelta ja olenkin saanut koulutuksesta käyttööni uusia työkaluja, joita olen hyödyntänyt business coach -valmennuksissa sekä päivätyössäni rahoitusalalla toimivana esimiehenä.

Koulutuksen materiaali on vaihtelevaa ja antaa mahdollisuudet paneutua omien aikataulujen ja resurssien mukaisesti todella syvällekin tieteelliseen pohjaan. Tieteellinen pohja tuo koulutukseen ja sen hyödynnettävyyteen lisää luotettavuutta ja uskottavuutta. Olen kokenut koulutukseen liittyvät harjoituskirjat aihealueita avaaviksi, ja niiden avulla on ollut oivalluttavaa työstää omia ajatusmalleja. Kouluttajat Netta ja Paulina ovat valoisia ja energisiä. He todella laittavat itsensä likoon kertomalla myös omia tarinoitaan.

Mietin alkuun, miten koulutus toimii verkossa, mutta aihe on itselle niin tärkeä, että oikein hyvin on kaikki sujunut. Koulutuksessa on huomioitu kiitettävästi myös opiskelijoiden toiveita ja palautteita. Etäopinnot vaativat opiskelijalta omatoimisuutta sekä oman ajankäytön suunnittelua, mutta investointi omaan itseensä kannattaa aina.
— Mari Sarajärvi, oikeustieteiden maisteri, lifecoach ja business coach -valmentaja, www.coachinglab.fi
kaikki voittaa.jpg

Kenelle?


Kenelle?


kenelle tämä positiivisen psykologian koulutus sopii?

Positive Psychology Practitioner -koulutuksesta on erityisesti hyötyä ihmissuhdetyön ammattilaisille.

Tämä on erinomainen täydennyskoulutus muun muassa kasvatus-, terveys- ja sosiaalialojen ammattilaisille sekä esimiehille, valmentajille, HR-ammattilaisille, työnohjaajille ja psykologeille. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempia psykologian opintoja. Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat laajentaa tietämystään ja saada työkaluja hyvinvoinnin, kukoistamisen ja merkityksen tieteestä.

Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita (tosin paikkoja on rajoitettu määrä).
 


Koulutus on ylittänyt odotukseni. Se energisoi! Saan pienten lasten kotiäidin arkeeni pohdintaa, ja olen nähnyt ajattelussani muutosta. Koulutuksen vaikuttavuus on tullut selväksi ja se on minulle tärkeää myös työelämässä. Ihmettelen kouluttajien vahvaa ammattitaitoa, miten hyvin ovat asiassa sisällä. Heitä on mukava kuunnella. Omakohtaiset tarinat teorian ohessa tekevät sen, että asioita on helppo omaksua ja ymmärtää. Verkkotapaamiset muiden koulutuksessa olevien kanssa ovat minulle tärkeitä. Koulutus on keskihintainen ja koska olen tyytyväinen, en pidä sitä kalliina. Maksan mielelläni laadusta.
— Mari Granholm, kotiäiti, sosionomi, kuntoutusohjaaja, alkava yrittäjä
 Mari Granholm, positiivinen psykologia
hyödyt.jpeg

Hyödyt


Hyödyt


miten sinä hyödyt tästä positiivisen psykologian koulutuksesta?

Sinusta tulee positiivisen psykologian teorian, tieteen ja työkalujen asiantuntija

Pystyt hyödyntämään Kukoistuksen kehystä yksilöiden, organisaatioiden ja yhteisöjen avustamiseen

Saat erinomaisia työkaluja kokonaisvaltaisen hyvinvointisi edistämiseen

Ymmärrät miten positiivisen psykologian harjoittajat hyödyntävät alan mittareita ja työkaluja työssään

Saat työkaluja omien harjoituksien ja työkalujen kehittämiseen ja mittaamiseen

Saat todistuksen Positive Psychology Practitioner -täydennyskoulutuksesta

Pääset ensimmäisten joukossa mukaan kannustavaan Positive Psychology Practitioner -verkostoon


Koulutuksen myönteinen aihepiiri antaa itselle, ja kun näitä oppeja ymmärtää paremmin omassa elämässä, uskon pystyväni hyödyntämään niitä opetustyössäni. Kouluttajat ovat mukavia ja miellyttäviä kuunnella. Tykkään siitä, että heillä on into hankkia ja jakaa tutkimustietoa. Materiaalit ja videot ovat selkeitä, mukavia ja helppoja. Kun ne ovat lisäksi lyhyitä ja ytimekkäitä, säilyy mielenkiinto. Halusin opiskella lähiopetuksessa, mutta verkko sopi tähän elämäntilanteeseen. Opetan itsekin jatkossa verkon kautta, joten tämä on hyvää treeniä. Tulevaisuutta.
— Heidi, yrittäjä
onnellisuus.jpg

Sisältö


Sisältö


positiivisen psykologian koulutuksen sisältö

JOHDANTO POSITIIVISEEN PSYKOLOGIAAN


MYÖNTEISYYS
Tässä osiossa perehdymme siihen, miten myönteiset tunteet vaikuttavat hyvinvointiin. Käymme myös läpi negatiivisten tai epämukavien tunteiden merkitystä ja käsittelyä. Aiheina muun muassa tunnetaidot, onnellisuus, kiitollisuus ja optimismi.


UPPOUTUMINEN
Tässä osiossa perehdymme siihen, millaiset ovat ideaalit olosuhteet uppoutumiselle. Käymme myös läpi uppoutumisen vaikutuksia hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa flow-tila, työn imu, mindfulness ja vahvuuksien hyödyt, tunnistaminen ja kehittäminen.


IHMISSUHTEET
Tässä osiossa käymme läpi hyvien ja merkityksellisten ihmissuhteiden rakentamista ja ylläpitoa. Perehdymme myös ihmissuhteiden vaikutuksiin hyvinvointiin ja kukoistukseen. Aiheina muun muassa sosiaaliset tunteet, altruismi ja ystävällisyys, rakkaus ja kommunikaatio.


MERKITYS
·      Tässä osiossa perehdymme merkityksen kokemukseen ja tähän vaikuttaviin tekijöihin. Aiheina muun muassa tarkoitus, merkityksellinen työ ja elämä, haltioituminen ja transsendenssi sekä arvot ja intohimo.


AIKAANSAAMINEN
Tässä osiossa käymme läpi erilaisia aikaansaamiseen liittyviä teemoja. Käsittelemme esimerkiksi sitä, miten saavuttaa omia päämääriään ja samalla olla itselleen armollinen. Aiheina muun muassa motivaatio, mindsetit, resilienssi, tavoitteet, itsemyötätunto ja sinnikkyys.


ELINVOIMAISUUS
Tässä osiossa käsittelemme kehon ja mielen yhteyttä kukoistuksen kehyksen eri osa-alueisiin liittyen. Tämä yhteys jää joskus hyvinvointimallien ulkopuolelle, mutta koemme tämän tärkeäksi osaksi kukoistusta ja yhä useammat tutkimukset tukevat tätä yhteyttä. Aiheina lisäksi muun muassa liikunta, ravinto, uni ja stressi.


YHTEENVETO JA LOPPUTÖIDEN ESITTELY

 

Pääkouluttajat

 Netta Lehtonen Co-Founder, Joylla Soveltavan positiivisen psykologian maisteri (MAPP) ja kauppatieteiden kandidaatti (KTK), valmentaja, avustava luennoitsija ja module tutor (Applied Positive Psychology and Coaching Psychology, University of East London) netta( at )joylla.com

Netta Lehtonen
Co-Founder, Joylla

Soveltavan positiivisen psykologian maisteri (MAPP) ja kauppatieteiden kandidaatti (KTK), valmentaja, avustava luennoitsija ja module tutor (Applied Positive Psychology and Coaching Psychology, University of East London)

netta( at )joylla.com

 Paulina Piippo Co-Founder, Joylla Soveltavan positiivisen psykologian maisteri (MAPP), DI (tietojohtaminen) ja valmentaja paulina( at )joylla.com

Paulina Piippo
Co-Founder, Joylla

Soveltavan positiivisen psykologian maisteri (MAPP), DI (tietojohtaminen) ja valmentaja

paulina( at )joylla.com

Avustavat kouluttajat

 Mari Sarajärvi  Kouluttaja Oikeustieteiden maisteri, Positive Psychology Practitioner, lifecoach ja business coach

Mari Sarajärvi

Kouluttaja

Oikeustieteiden maisteri, Positive Psychology Practitioner, lifecoach ja business coach

 Soili Hämäläinen  Kouluttaja Filosofian maisteri, Positive Psychology Practitioner, Certified NLP trainer

Soili Hämäläinen

Kouluttaja

Filosofian maisteri, Positive Psychology Practitioner, Certified NLP trainer

Lisäksi koulutuksen verkkomateriaaleja täydentävät muun muassa seuraavat vierailevat asiantuntijat.

 • Emeritusprofessori ja "onnellisuusprofessori" Markku Ojanen: Positiivisen psykologian kehitys Suomessa

 • University of East Londonin luennoitsija ja tutkija Hanna Kampman: Posttraumaattinen kasvu

 • Kiitollisuuteen perehtynyt terveystieteiden maisteri Lenita Lehtonen: Kiitollisuus

 • Lääketieteen tohtori, Life Coach ja NLP-Master Practitioner Riitta Marjamaa: Positiivinen terveys


 Mia Kuusisto, positiivinen psykologia
Olin pitkään odottanut ja toivonut Suomeen laajempaa positiivisen psykologian koulutusta. Suunnittelin jo alan opiskelua ulkomailla. Onneksi odotukseni palkittiin.

Psykologiaa ja erityisesti positiivista psykologiaa olen opiskellut työn ohella niin paljon kuin mahdollista. Kuitenkin vasta tämä laajempi Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus on tuonut minulle tarvittavat työkalut ja tiedot omaan työhöni hyvinvoinnin ja liikunnan alalla.

Ohjaan liikuntaa 400 henkilölle viikoittain, ja ilokseni olen huomannut koulutukseni kiinnostavan ryhmiäni. Lisäksi olen jo koulutuksen aikana saanut mahdollisuuden tehdä pienimuotoisesti työtä positiivisen psykologian parissa. Tulevaisuudessa aion tehdä sitä yhä enemmän. Minulle on tärkeää, että positiivinen psykologia perustuu tutkittuun tietoon. Koulutus on ollut monipuolinen ja vahvistanut aikaisemmin opittua tietoa. Suosittelen koulutusta kaikille kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Verkkokoulutus on toimiva, sisältää paljon materiaalia ja on vuorovaikutteinen. Kouluttajat ovat ammattitaitoisia ja innostuneita.
— Mia Kuusisto / FaceVizio tmi, Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja hoitotyön ammattilainen, ryhmäliikuntatuntien ohjaaja, www.miakuusisto.blogspot.fi
IMG_2014.jpg

Suoritustapa


Suoritustapa


mitä positiivisen psykologian koulutukseen sisältyy?
 

VERKKOKOULUTUS
Toteutamme koulutuksen verkkokoulutuksena, jolloin voit opiskella missä vaan ja milloin vaan! Kukin kuudesta osa-alueesta koostuu muun muassa videoiduista luennoista (noin 5 - 6 tuntia per osa-alue), positiivisen psykologian harjoituksista, luentomateriaaleista, harjoituskirjasta, kirjallisuuteen tutustumisesta, pienryhmätyöskentelystä, verkkotapaamisista ja lopputyöstä. 

Tapaamme kahdesti kuussa verkossa (noin kaksi tuntia). Verkkotapaamiset ovat suosittu tapa vaihtaa ajatuksia ja työskennellä yhdessä. Verkkotapaamiset sisältävät myös pienryhmätyöskentelyä. Mikäli et pääse tapaamiseen, saat myöhemmin tallenteen.
 

LÄHIKOULUTUS
Koulutus sisältää 12 lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan kahden päivän jaksoissa noin kuukauden välein. Lähijaksojen lisäksi opintoihin sisältyy verkkomateriaalien opiskelua, kirjallisuuteen tutustumista sekä lopputyön tekeminen valinnaisesta aiheesta. 

Opintojen laskennallinen laajuus on 20 opintopistettä, joten sinulla on mahdollisuus hakea aikuiskoulutustukea.

Koulutus on Suomen positiivisen psykologian yhdistyksen suosittelema.

luovuusvärit.jpeg

20 opintopistettä


20 opintopistettä


Mahdollisuus aikuiskoulutustukeen? 

Mikäli haluat opintovapaalle ja koulutus lisää tai täydentää ammatillista osaamistasi, sinun kannattaa tarkistaa Koulutusrahastosta oikeutesi aikuiskoulutustukeen. Järjestämme koulutuksen yhteistyössä kesäyliopistojen kanssa ja opintopisteitä kertyy runsas kolme kuussa. Koulutuksen osalta tuen edellytysten pitäisi siis täyttyä. 

Opintopisteiden hyödyntäminen opinnoissa?

Mikäli opiskelet yliopistossa tutkintoa tai aloitat opinnot myöhemmin, kannattaa tiedustella opintopisteiden korvaavuudesta omalla laitoksellasi. Moniin opintokokonaisuuksiin liittyy vapaavalintaisia opintoja ja positiivisen psykologian osaamisesta on uskoaksemme hyötyä alla kuin alalla.

IMG_2399.jpg

Alkavat koulutukset


Alkavat koulutukset


Alkavat Positive psychology practitioner -koulutukset

VERKKO

5.11.2018 - 31.5.2019

Järjestämme koulutuksen yhteistyössä Helsingin seudun kesäyliopiston, Tampereen kesäyliopiston, Hämeen kesäyliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa. Ilmoittautua voi siis näiden kesäyliopistojen kautta, mutta kaikki aloittavat opinnot samassa ryhmässä.

Verkkotapaamiset pidetään kello 18.00 – 20.00 seuraavan aikataulun mukaisesti:

Ti 6.11.2018
To 8.11.2018 klo 18 – 19 tekniikkaan tutustuminen
Ke 28.11.2018
Joulukuu lomakuukausi
Ti 14.1.2019
Ke 30.1.2019
Ti 12.2.2019
Ke 27.2.2019
Ti 12.3.2019
Ke 27.3.2019
Ti 9.4.2019
Ke 24.4.2019
Ti 14.5.2019
Ke 29.5.2019

Hinta 2 500 euroa.

 Tampereen kesäyliopiston kautta koulutus laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä, voit ilmoittautua täältä.
Helsingin seudun kesäyliopiston kautta kurssimaksun voi halutessaan maksaa neljässä erässä: kirjoita tällöin ilmoittautumislomakkeen kohtaan Lisätietoa "maksu neljässä erässä", voit ilmoittautua täältä.


YHTEISTYÖSSÄ

hskylogo.png
tampereen kesäyliopisto.png
Hämeen kesäyliopiston logo.jpg
pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto logo.jpeg
joylla contact.jpg

Tarvitsetko apua?


Tarvitsetko apua?


Onko sinulla kysyttävää? Laita viestiä osoitteeseen info@joylla.com niin autamme sinua eteenpäin!

Tässä vielä muutama usein kysytty kysymys:

Millaisella taustalla koulutukseen voi lähteä mukaan?

Koulutukseen ei ole määrättyjä pohjakoulutusvaatimuksia eikä koulutus edellytä aiempia psykologian opintoja. Tärkeintä on motivaatio ja halu oppia.

Mikä on koulutuksen opiskelukieli?

Koulutuksen opiskelukieli on suomi. Lisäämme materiaaleihin myös englanninkielisiä artikkeleita ja kirjoja, mutta nämä eivät kuulu pakolliseen aineistoon. Suuri osa kirjoista löytyy myös suomeksi.

Millainen on koulutuksen työmäärä?

Koulutuksen laskennallinen työmäärä on 20 opintopistettä. Koulutuspäivien välissä verkkoon tulee esimerkiksi videoita, lukemista ja tehtäviä. Lisäksi koulutukseen kuuluu lopputyö. Arvio on, että koulutukseen kannattaa varata noin 5-10 tuntia viikossa. Mitä enemmän itse panostaa, sitä enemmän koulutuksesta saa irti.

Miten koulutus eroaa kohti kukoistavaa elämää
-verkkovalmennuksesta?

Molempien rakenne perustuu kukoistuksen kehykseen, mutta Positive Psychology Practitioner -koulutus on pidempi ja sisällöltään huomattavasti laajempi. Tässä koulutuksessa käsittelemme useampia aiheita ja menemme syvemmälle tutkimuksiin. Osa koulutuksessamme olevista on aloittanut Kohti kukoistavaa elämää -verkkovalmennuksessa ja pitänyt sitä hyvänä pohjana Positive Psychology Practitioner -koulutukselle.

 

IMG_1957.jpg

Ilmoittaudu


Ilmoittaudu


Tervetuloa positiivisen psykologian asiantuntijaksi!

Tutustu ja ilmoittaudu koulutuksiin:

HINTA

Koulutuksen hinta on 2 500 euroa.