Tietosuoja-/rekisteriseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § mukainen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio.

REKISTERIN NIMI
Joyllan verkkopalveluiden asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Oy Joylla Ab
Osoite: Luoteisväylä 19 A 6, 00200 Helsinki

REKISTERIN PITÄMISEN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS
Joyllan verkkopalveluiden asiakkaiden (rekisteröityjen) suostumuksella tapahtuva Joyllan verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Sinun (käyttäjän) henkilötietojasi käsitellään Joyllan asiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin ja viestintään, analysointiin, tilastointiin ja palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero (osalla rekisteröidyistä)
- Liittymispäivä
- Käyttötiedot
- Muut itse antamasi tiedot

Sinua koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimissa rajoissa, Joyllan omissa rekistereissä.

Emme säilytä asiakkaidemme maksukorttitietoja.

TIETOLÄHTEET
Sinun (rekisteröidyn) itsesi antamat tiedot ja asiakkuuteesi, palvelun tilaamiseen tai käyttöön, viestintään, sosiaaliseen mediaan sekä muuhun asiointiin liittyvät tapahtumat.

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä suoramarkkinointitarkoitukseen, ellet ole itse antanut siihen lupaa.

Sähköpostipalvelu on ulkoistettu ja sijaitsee EU:n ulkopuolella. Palvelu noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta.

TIETOJEN SUOJAUS
Yksityisyytesi on meille tärkeää. Kaikki tiedot kerätään salasanoilla suojattuihin tietokantoihin, joihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Oy Joylla Ab:lla on tarpeen vaatiessa oikeus luovuttaa tietosi viranomaisen käyttöön.

TARKASTUSOIKEUS
Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus tarkastaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja asiakasrekisteriin on tallennettu ja miten henkilötietojasi käsitellään.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN JA POISTAMISEEN
Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus pyytää, että sinua koskevat virheelliset tai epätarkat henkilötiedot korjataan. Sinulla on myös oikeus täydentää puutteelliset henkilötiedot toimittamalla ne rekisterinpitäjälle.

Sinulla (rekisteröidyllä) on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Oy Joylla Ab
Luoteisväylä 19 A 6
00200 Helsinki