MEDIATIEDOTE 21.8.2019

Positiivinen psykologia houkuttelee satoja kuuntelijoita Tampereelle

Positiivinen psykologia eli hyvän elämän tiede kiinnostaa yhä suurempaa yleisöä. Tampereen kesäyliopiston ja Joyllan järjestämä ilmaisluento ”Positiivinen psykologia ja merkityksen voima” on osoittautunut kesäyliopiston kaikkien aikojen suosituimmaksi yleisöluennoksi.

– Ilmoittautuneita on yli 600. Määrä on lähes 200 suurempi kuin aiempi yleisöluentojen ennätyksemme, iloitsee koulutuskoordinaattori Jere Salo Tampereen kesäyliopistosta.

Järjestäjät joutuivat lopettamaan ilmoittautumisten vastaanoton puolitoista viikkoa ennen maanantaina 26.8. pidettävää tapahtumaa, jotta kaikki ilmoittautuneet mahtuvat mukaan. Jo aiemmin tilaisuus oli siirretty isompiin tiloihin, Tampereen yliopiston Päätalolle.

Tilaisuudessa keskitytään ennen kaikkea merkityksen voimaan ja merkitykselliseen elämään. Mitä merkitys tarkoittaa positiivisessa psykologiassa, mistä tekijöistä se muodostuu ja miten itse kukin voisi lisätä sitä omassa elämässään?

– Merkitys on yksi kokonaisvaltaisen hyvinvointimme tärkeimpiä tekijöitä. Se vaikuttaa esimerkiksi itsetuntoon, elämäntyytyväisyyteen, rakkauden ja ilon kokemiseen sekä optimismiin ja toiveikkuuteen. Tutkimusten mukaan myös työelämässä tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät huomattavasti, kun työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi, kertovat tilaisuuden luennoitsijat, soveltavan positiivisen psykologian maisterit Netta Lehtonen ja Paulina Piippo Joyllalta.

– Myös fyysiset vaikutukset ovat huomattavia. Merkityksen kokemisella on tutkitusti yhteys parempaan unenlaatuun, madaltuneeseen sydän- ja verisuonitapahtumien riskiin sekä alentuneeseen dementian riskiin. Yksi vaikuttavimmista tutkimustuloksista kertoo, että ihmisillä, jotka osoittavat elämällään olevan tarkoitusta, on 15 prosenttia pienempi aikaisen kuoleman riski.

Positiivinen psykologia ja siihen liittyvä koulutus perustuvat niin sanottuun Kukoistuksen kehykseen. Sen osa-alueita ovat – merkityksen rinnalla – myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, aikaansaaminen ja elinvoimaisuus. Merkitys näyttäisi olevan toiseksi tärkein hyvinvointia lisäävä osa-alue heti hyvien ihmissuhteiden jälkeen.


Tampereen kesäyliopisto
järjestää avointa korkeakouluopetusta sekä muuta ammatillisiin ja sivistyksellisiin osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta. Kesäyliopiston koulutus on avointa kaikille iästä ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumatta. Tampereen kesäyliopistossa opiskelee vuosittain noin 5 000 opiskelijaa 500 eri kurssilla tai koulutuskokonaisuudessa.

Netta Lehtosen ja Paulina Piipon joulukuussa 2015 perustama Joylla on nopeasti noussut Suomen johtavaksi positiivisen psykologian kouluttajaksi. Joylla vastaa muun muassa kehittämänsä Suomen laajimman positiivisen psykologian koulutusohjelman (20 op) järjestämisestä yhdessä kesäyliopistojen kanssa. Positive Psychology Practitioner -koulutus tarjoaa teoreettista taustaa sekä tutkittuja työkaluja ja menetelmiä tiedon soveltamiseksi omassa työssä ja elämässä.

Lisätietoja:

www.joylla.com
Netta Lehtonen, 050 345 1045, netta@joylla.com
Paulina Piippo, 040 506 8762, paulina@joylla.com

www.tampereenkesayliopisto.fi
Jere Salo, 0400 818 229, jere.salo@tampereenkesayliopisto.fi


lmaisluento järjestetään maanantaina 26.8. kello 17 - 18.30 Tampereen yliopiston Päätalon tilassa D10ab, Kalevantie 4. Toimituksenne edustajat ovat lämpimästi tervetulleita, vaikka tupa täysi onkin!

Joyllan uutiskirjeen voit tilata tästä.

Comment